• http://dnygis.tul.cz/

Investice v Libereckém kraji

PDF Tisk Email

Liberecký kraj v roce 2013 zpřístupnil veřejnosti novým přehledným způsobem investice, realizované z veřejných peněz. Byla vytvořena přehledná Mapa investic a provázána s oficiálními webovými stránkami Libereckého kraje. Tato mapa zahrnuje investice v oblastech dopravy, školství, zdravotnictví, kultury a památkové péče, sociálních věcí a životního prostředí. Jednotlivé investiční akce jsou děleny podle příslušných resortů do vrstev, členěných podle roku zahájení investiční akce. Červeně jsou označovány investice nedokončené, zelenou barvou jsou zobrazeny investice dokončené.

Mapu investic lze vyhledat na webových stránkách Libereckého kraje. Odkaz je na úvodní stránce vpravo dole.

Stanoviště zajišťuje Krajský úřad Libereckého kraje, odbor informačních technologií
 
gd.12_banner.jpg
DNY GIS: PŘEDCHOZÍ ROČNÍKY | Dny GIS 2015 | Stanoviště | Investice v Libereckém kraji