• http://dnygis.tul.cz/

Poručíme vodě? aneb voda v územním plánování

PDF Tisk Email

Je známé, že voda teče z kopce a že má obrovskou sílu, která modeluje reliéf naší krajiny. Je životně důležitá pro veškerou vegetaci, živočichy a i člověka. Je špatné, když jí je málo, i když jí je moc a ohrožuje lidská sídla a jejich obyvatele. V územním plánování je jednou z priorit vhodně využít potenciál vody v krajině a snažit se regulovat rizika, která s sebou přináší. Na různých příkladech v reálném prostředí bude možné na stanovišti navrhnout vodní plochy a vyzkoušet různá opatření pro snižování rizik povodní, a zamyslet se na funkcí vody v krajině a jejím socioekonomickým potenciálem. Abychom to vše mohli vyzkoušet, budeme muset nejdříve vytvořit stupňový model reliéfu, do kterého se pak budeme snažit umístit jednotlivé stavby.

Stanoviště zajišťuje Statutární město Liberec, Odbor hlavního architekta

www.liberec.cz

 

 
gd.12_banner.jpg
DNY GIS: PŘEDCHOZÍ ROČNÍKY | Dny GIS 2015 | Stanoviště | Poručíme vodě? aneb voda v územním plánování