• http://dnygis.tul.cz/

Stanoviště

Poručíme vodě? aneb voda v územním plánování

PDF Tisk Email

Je známé, že voda teče z kopce a že má obrovskou sílu, která modeluje reliéf naší krajiny. Je životně důležitá pro veškerou vegetaci, živočichy a i člověka. Je špatné, když jí je málo, i když jí je moc a ohrožuje lidská sídla a jejich obyvatele. V územním plánování je jednou z priorit vhodně využít potenciál vody v krajině a snažit se regulovat rizika, která s sebou přináší. Na různých příkladech v reálném prostředí bude možné na stanovišti navrhnout vodní plochy a vyzkoušet různá opatření pro snižování rizik povodní, a zamyslet se na funkcí vody v krajině a jejím socioekonomickým potenciálem. Abychom to vše mohli vyzkoušet, budeme muset nejdříve vytvořit stupňový model reliéfu, do kterého se pak budeme snažit umístit jednotlivé stavby.

Stanoviště zajišťuje Statutární město Liberec, Odbor hlavního architekta

www.liberec.cz

 

 

Investice v Libereckém kraji

PDF Tisk Email

Liberecký kraj v roce 2013 zpřístupnil veřejnosti novým přehledným způsobem investice, realizované z veřejných peněz. Byla vytvořena přehledná Mapa investic a provázána s oficiálními webovými stránkami Libereckého kraje. Tato mapa zahrnuje investice v oblastech dopravy, školství, zdravotnictví, kultury a památkové péče, sociálních věcí a životního prostředí. Jednotlivé investiční akce jsou děleny podle příslušných resortů do vrstev, členěných podle roku zahájení investiční akce. Červeně jsou označovány investice nedokončené, zelenou barvou jsou zobrazeny investice dokončené.

Mapu investic lze vyhledat na webových stránkách Libereckého kraje. Odkaz je na úvodní stránce vpravo dole.

Stanoviště zajišťuje Krajský úřad Libereckého kraje, odbor informačních technologií
 

Voda vede i cyklotrasy

PDF Tisk Email

Vydejte se po cyklostezkách podél známých toků řek, které Vás pohltí svojí rozmanitostí. Víš, kudy v Libereckém kraji protékají řeky Jizera, Nisa, Ploučnice a jaké turistické cíle je obklopují? Kde se v krajině nejčastěji vedou/cyklostezky/cyklotrasy a proč? A co vše můžeme zjistit na mapových portálech?

Stanoviště zajišťuje Liberecký kraj, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu společně s odborem dopravy

www.liberecky-kraj.cz

www.kraj-lbc.cz

 

Města na Lužické Nise

PDF Tisk Email

Lužická Nisa, Lausitzer Neiße, Nysa Łużycka – tři názvy pro jednu řeku, která spojuje lidi, jež žijí na jejích březích. Znáte ale města, které na ní leží? Pojďte se s námi vydat po jejím toku a zkuste na slepé mapě umístit výřezy z leteckých snímků na správná místa. Pomocnou ruku vám podá interaktivní mapa s informacemi, ze kterých pak snadno odvodíte, kam které město umístit.

 

Stanoviště zajišťuje Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci, Geoinformatika na TULce

geoinformatika.tul.cz

 

Současná migrační vlna v souvislostech

PDF Tisk Email

Stanoviště hravou formou představí aktuální problematiku migrace do Evropské unie. Nejprve se žáci seznámí se základními termíny a fakty pomocí prezentovaného posteru. Následně se mohou pokusit o doplňování grafického kvízu, který jim představí země, ze kterých nejvíce migrantů do EU přichází. Pomocí deskové hry se pak mohou vžít do osudu migrantů z různých zemí a vyzkoušet si, jak by obstáli v jejich roli.

Stanoviště zajišťuje Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci, Katedra geografie

https://kge.fp.tul.cz

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 Další > Konec >>

Strana 2 z 2
gd.12_banner.jpg
DNY GIS: PŘEDCHOZÍ ROČNÍKY | Dny GIS 2015 | Stanoviště