Propozice výtvarné soutěže MAPPUZZLE

Tisk
Napsal uživatel Leoš Křeček    Čtvrtek, 20 Říjen 2011 11:00

Přinášíme znění kompletních propozic doprovodné výtvarné soutěže Dnů GIS Liberec 2011 MAPPUZZLE.

ÚČASTNÍCI SOUTĚŽE

Soutěž je určena pro žáky základních a středních škol v Libereckém kraji. Vyhlašuje se v následujících věkových kategoriích:

I. kategorie - do 11 let včetně - žáci základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

II. kategorie - od 12 let výše - studenti středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií

Výtvarná díla mohou být zpracována jednotlivci nebo skupinami žáků, přičemž účastník či účastníci mohou zaslat do soutěže i více různých mapových výřezů. Vždy však bude hodnocen každý mapový výřez samostatně.

TECHNICKÉ PROVEDENÍ PRÁCE

Výtvarná díla musí být zpracována ve formátu A3 (na šířku) nebo A2 (na šířku).

Na webové adrese soutěže si lze stáhnout reálnou mapu území členěnou na jednotlivé mapové díly a také odpovídající čárovou kresbu, která by mohla (není podmínkou) sloužit jako základní podklad pro kresbu.

Aby bylo možné díla různých autorů vzájemně propojit, je nutné při tvorbě díla dodržet tyto technické podmínky:

  • formát práce A3 nebo A2 orientovaný na šířku
  • obsah výřezu musí odpovídat vybranému mapovému listu:

Mappuzzle

  • na hranicích listu budou zachovány základní propojovací prvky, nejčastěji významnější vodní toky a vodní plochy, hlavní silniční  a železniční tahy

Výtvarná díla mohou být zpracována libovolnou technikou. V případě potřeby lze účastníkům zabezpečit tisk počítačově provedených prací. Nutné je včasné dodání podkladů v běžném grafickém formátu (JPG, PNG, PDF, AI, PSD, CDR) na mailovou adresu Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript (přímo, nebo nad velikost 5 MB prostřednictvím webové úschovny)

Součástí každého díla musí být čitelné jméno, příjmení, věk tvůrce a kontaktní adresa bydliště či školy, uvedené buď na zadní straně díla, nebo na samostatném listu.

TERMÍNY A DOPRUČENÍ

Díla lze zasílat nejpozději do 11. listopadu 2011 k rukám Leoše Křečka nebo Irena Koškové na adresu Krajský úřad Libereckého kraje, U Jezu 642/2a, 460 80 Liberec. Obálku označte nápisem MAPPUZZLE.

Díla přihlášená do soutěže nelze z kapacitních důvodů posílat zpět. V případě zájmu budou po soutěžích k vyzvednutí u zadavatele soutěže.

OCENĚNÍ A VYSTAVENÍ PRACÍ

Tři nejlepší díla v každé kategorii budou odměněna. Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v rámci Dnů GIS Liberec 2011 dne 22. listopadu 2011 v Krajské vědecké knihovně. Vybraná díla budou vystavena v prostorách Krajské vědecké knihovny po dobu konání Dnů GIS Liberec 2011.

Účastníci soutěže souhlasí se zveřejněním díla či jeho reprodukce na webových stránkách soutěže a v propagačních materiálech.

INFORMACE O SOUTĚŽI

Bližší informace k soutěži podá Leoš Křeček (telefon: 485 226 647, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ) nebo Irena Košková (telefon: 485 226 412, email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ).

Propozice soutěže a podkladové materiály jsou k dispozici na stránkách www.mappuzzle.cz a www.dnygis.cz.